Privacy Policy

استفاده ی شما از سرویس های این سایت به منزله پذیرفتن تمامی قوانین این وبسایت می باشد

  • این وب‏‌سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران و قوانین تجارت الکترونیکی است و کاربران نیز موظف به رعایت شرایط و قوانین مربوطه هستند.
  • کاربران موظفند قبل از خرید توضیحات مربوط به سرویس خریداری شده را مطالعه کند.
  • سفارشات حساب هاي ضد دينی و قوانین کشوری و سياسي و غير اخلاقي پذیرش نمی شوند.
  •  اشتباه از سمت خریدار مثل بسته بودن حساب يا تغيير ادرس مبلغ پرداختی استرداد نمیشود
  • خریدار موظف است صفحه اینستاگرام مورد سفارش را از زمان ثبت سفارش از وضعیت خصوصی (Private) خارج و تا زمان اتمام کامل عملیات در وضعیت عمومی (Public) قرار دهد.
  • در صورت بروز مشکل از سمت ما و عدم توانایی در انجام سفارشات خریدار حق درخواست استرداد مبلغ پرداختی را دارد.
  • زمان اعلام شده تقریبی می باشد با توجه به محدودیت های اینستاگرام ممکن است طولانی تر شود.